PERSONALITIES

KHWAJA FAKHRUDDIN GURDEZI

WILADAT BA SA'ADAT:

Hazrat Khwaja Fakhruddin Gurdezi Alayhir Rahma ki Wiladat 549 Hijri mutabiq 1243 AD Gurdez me huwi.

TA'RUF:

Huzur Sultan-Ul-Hind Khwaja Garib Nawaz Radi Allahu Anh ke Wisal ke baad aap ke Jaleel-Ush-Shaan Khulafa wa Ahle iradat ne mulk ke tool wa arz me Islam ki Tableeg ki. Hazrat Khwaja Fakhruddin Gurdezi Alaihir Rahma Huzur Khwaja Garib Nawaz Radi Allahu Anh ke Peer-Bhai hai. Khwaja Garib Nawaz Radi Allahu Anh ki Zindagi ka aap ko koi pehlu aisa na milega jaha aap ko Hazrat Khwaja Fakhruddin Gurdezi ka Zikr na miley. Sarkar Garib Nawaz ki Zindagi ka koi bhi pehlu saamney rakhe, Wisaal wa Baad-e Wisaal aap ke Ruq-e Hayat ko dekhe. Waha aap ko Hazrat Khwaja Fakhruddin Gurdezi Alayhir Rahma ka Zikr-e Jameel Sunehre Harfon me milega.

GADDI NASHEEN:

Un hi ki Nasl ko Masnad Nasheeni (Gaddi Nasheeni) Kaleed Bardaari mili hai. Ajmer-e Mualla me ye Khanwada Kaleed Bardaari Gaddi Nasheeni ka Haq daar hai. Unhi ki Nasl dar Nasl me ye khidmaat aaj bhi jaari wa saari hai balke Dargah Mualla Khwaja Garib Nawaz Radi Allahu Anh ke tamam muamlaat wa mamulat unhi Sadaat-e Gurdez, jinhe Sahibzadgan ya Syedzadgan kaha jaata hai.

SHAJARAH-E NASAB:

Aap ka Silsila-e Nasab Hazrat Imam Musa Kazim Radi Allahu Anh par jaakar Sultan-Ul-Hind Khwaja Garib Nawaz se jaakar mil jaata hai. Aap Husaini Syed hai aur umr me Hazrat Khwaja Garib Nawaz Radi Allahu Anh se Chotey hai. Balkey baaz Tazkirah Nigaron ka maanna hai ke jis waqt aap ki Wiladat huwi us waqt Sarkar Garib Nawaz Radi Allahu Anh Husool-e Taleem me masroof the. Aap ka Silsila-e Nasab kuch is tarah hai. Hazrat Khwaja Fakhruddin Gurdezi Quddisa Sirruhu bin Khwaja Syed Ahmad bin Hazrat Khwaja Shah Syed Sadruddin bin Hazrat Khwaja Shah Syed Nizamuddin bin Hazrat Khwaja Syed Abul Fatah bin Hazrat Khwaja Syed Abul Qasim bin Hazrat Khwaja Syed Jamaluddin bin Hazrat Khwaja Syed Husain Alauddin bin Syed Imam Musa Kazim bin Syed Imam Jafar Sadiq bin Syed Imam Muhammad Baqir bin Syed Ali Zainul Abideen bin Syed Imam Husain bin Mawla Ali Karramallahu Ta'ala Wazhahul Kareem Radi Allahu Ta'ala Anhum Ajma'een.

TALEEM:

Aap ke Walidayn ne Gurdez me aap ki taleem farmayi. Walidayn ki Taleem-o Tarbiyat ka Faiz the ke Makhdoom Aalam Panah Khwaja-e Khwajga Hazrat Khwaja Usman Harwani ne aap ko fauran qubool farma liya aur Bay'at farma liya. Hazrat Khwaja Fakhruddin Gurdezi Quddisa Sirruhu bachpan se hi Peer-o Murshid ki khidmat me rahe.

HIJRAT:

Hazrat Khwaja Fakhruddin Gurdezi Rahmatullah Alaih abhi Khwaja-e Khwajga, Khwaja Usman Harwani ki khidmat me faiz hasil kar rahe the ke woh waqt bhi aaya jab Hazrat Khwaja Usman Harwani ne Khirqa-e Khilafat Tariqat se nawaza aur Deen-e Mateen ki khidmat ke liye rukhsat farmaya.

Hazrat Khwaja Fakhruddin Gurdezi Quddisa Sirruhul Aziz Sultan-Ul-Hind Khwaja Garib Nawaz Radi Allahu Anh ke Humrah Hindustan tashreef laye aur aap ke saath Ajmer-e Mualla me qiyam farmaya.

KHWAJA USMAN HARWANI:

Hazrat Khwaja Usman Harwani Radi Allahu Anh ki Nigah-e intekhab Hazrat Khwaja Fakhruddin Gurdezi par padi aur aap ne Hazrat Khwaja Garib Nawaz Radi Allahu Anh ki Hum rikabi ke liye aap ko chuna. aur phir aap ko kuch nasihatein farmayi aur khud Khwaja Moinuddin Chishti Alaihir Rahma ko bhi khaas irshadat farmayi. Hazrat Khwaja Usman Harwani Quddisa Sirruhu ne fart-e masarrat me aap ki Peshaani Choom li aur ijazat marhamat farmayi. aur aap ko Hind ki janib rawana farmaya.

KHWAJA GARIB NAWAZ KI MUHABBAT:

Hazrat Khwaja Garib Nawaz Radi Allahu Ta'ala Anh ke Peer Bhai Hazrat Khwaja Fakhruddin Gurdezi Rahmatullah Alaih jo Khwaja Garib Nawaz ke Khadim-e Khaas the. Hazrat Khwaja Garib Nawaz un se Be-Panah Muhabbat-o Ikraam farmatey.

Aksar Majalis aur Apne Hum Nashinon aur Murideen Wa Motaqideen me aap ka Zikr Muhabbat karte the aur aksar ye jumla Wird-e Zuban rehta tha ke "Mujhe Mere Bhai Fakhruddin Par Fakhr Hai". Ye Muhabbat hi ki baat thi ke Khwaja-e Azam Radi Allahu Anh ne apne badey Shahzadey ka naam aap ke naam par Fakhruddin tajweez farmaya.

AULIA-E KIRAM KI AAP SE MUHABBAT:

Sarzameen-e Hind par "Silsila-e Shuttaria" ke baani Ghous-Uz Zama Hazrat Ghous Muhammad Gwaliory ki ek dil bhaati baat jo "Gulzar Abrar" me milti hai. Aap farmate hai: "Fakhr Ma Fakhruddin" yaani Hazrat Khwaja Fakhruddin Gurdezi Rahmatullah Alaih aise Ba-Kamaal Wa Ba-Azmat hai, jin ki zaat par hume Fakhr hai. Woh aisi Buland-o Bala hasti hai jin ki zaat pak ke Zikr se Hamara Sar Fakhr se buland ho jaata hai.

SHAHZADI JAHANARA BEGUM:

Shahzadi Jahanara Begum Monis-Ul-Arwah me likhti hai Hazrat Khwaja Garib Nawaz Radi Allahu Anh ke Khalifa-e Akbar Hazrat Khwaja Qutubuddin Bakhtiyar Kaki Rahmatullah Alaih farmate hai: "Mai 20 baras apne Aaqa-o Mawla Sultan-Ul-Hind ki Khidmat-e Ba-Barkat me haazir raha, hargiz maine na dekha ke aap ne kisi ko apne paas aaney diya ho balke jab Ahle Khaana me kuch na hota to Khadim-e Khaas yaani Syed Fakhruddin haazir ho kar arz kiya karte. Aap musallah utha kar farmate the le lo is qadr ke aaj aur kal kifait kare. Aap isi qadr le lete isi tarah barso aur mahino ka Durvesho ka Wazifa aap ke zariye se pahunchta tha.

Ajmer-e Mualla me Khanqah ka Nizam-o Insiram aap hi ke zere nigrani tha. Aap aksar farmaya karte the "Fakhr Ma Fakhruddin" yaani Fakhruddin se mera Fakhr hai. Aap jab bhi Syedna Fakhruddin Gurdezi ko yaad karte. Hazrat Syed Fakhruddin aap ke Huzur arz karte Khadim Fakhruddin haazir hai. Huzur Garib Nawaz Quddisa Sirruhu farmate mujhe tum aisa kyu kehte ho? aap farmate hai: Shaykh ka Hukm hai ke hamesha aap ki khidmat me haazir rahu. Aap ne apni tamam umr aap ki khidmat me guzaari.

LAQAB AUR KHULAFA:

Jab se Qibla-e Alam Hazrat Khwaja Syedna Fakhruddin Chishti Fakhr-e Pak Dehalwi jab Ajmer-e Mualla haazir huwe to Aal-e Syedna Fakhruddin Gurdezi ko "Sahibzadgaan" ka laqab diya. Tab se ye laqab tamam khuddam Syedzadgan ke liye ba'is-e fakhr ban gaya. Aaj duniya is Khanwadey ko "Shahzad-e Garib Nawaz Sahibzadgaan" ke laqab se pukarti hai.

Khwaja Fakhr-e Pak Dahelwi koi aam hasti nahi balke ye woh azeem zaat-e ba-barkaat hai jinhone Silsila-e Chishtiya ki Barr-e Sagheer Hindustan me tajdeed ki aur Silsiley ko khoob badhaya.

Hazrat Khwaja Shah Niyaz Be-Niyaz Barelvi unhi ke Mureed-o Khalifa-e khaas hai aur Hazrat Khwaja Muhammad Maharwi Rahmatullah Alaih unke mureedon me Peer Pathan Muhammad Sulaiman Taunsvi Rahmatullah Alaih (Taunsa Sharif) aur unke muridon me Hazrat Peer Khwaja Shamsuddin Chishti Sialvi Rahmatullah Alaih (Sial Sharif) aur aap ke muridon me Hazrat Peer Gulam Haidar Shah Sahib (Jalalpur Sharif) aur Shahzad-e Ghous-e Azam Hazrat Khwaja Peer Syed Meher Ali Shah Chishti Rahmatullah Alaih (Golra Sharif) hai. In Tamam Peeran-e Izam ne aur deegar Silsila ke Buzurgon ne Khanwada-e Aal-e Gurdez Ridwanullahi Alaihim Ajma'een ki Wakalat me Aasatana-e Aaliya par haaziriya di aur is khanwadey ko dono jahan me apna duagoh aur madadgaar jana.

TABLEEG-E DEEN:

Hazrat Khwaja ne Ajmer Sharif pahunch kar Tableeg-e Islam shuru farma di aur jaha jaisey afraad ki zarurat mehsoos ki waha usi munasibat se afraad ka intekhab farmaya. Delhi ki Sarzameen ki aabyari ke liye Hazrat Khwaja Qutubuddin Bakhtiyar Kaaki Rahmatullah Alaih ko Delhi bheja. Hazrat Khwaja Sufi Hameeduddin Rahmatullah Alaih ko Nagaur rawana farmaya. Hazrat Khwaja Qudwah ko Awadh ki janib rawana farmaya. aur apne khadim-e khaas peer bhai Hazrat Khwaja Fakhruddin Gurdezi Quddisa Sirruhu ko apne saath rakha.

NIKAH:

Hazrat Khwaja Fakhruddin Gurdezi Quddisa Sirruhu ne 610 Hijri me Khwaja-e Azam ke hukm par Nikah kiya. Aap ki Zowjah-e Mohtarma ka naam Bibi Chowhan tha. Ye ek Rajput khandaan ki thi. Unke baap apne waqt ke Ra'ees the. Khwaja-e Azam ki Nigah-e Karam se Dakhil-e Islam huwe the. Ye galiban Hazrat Khwaja Garib Nawaz Radi Allahu Anh ki pehli Zowjah Mohtarma ki rishtey me bahen thi. Aap ne 610 Hijri me Nikah farmaya jab ke aap ki Umr Sharif 61 Saal ki thi.

Aap ke is Nikah se ek Sahibzaday Hazrat Syed Raziuddin Mawlana Masood Chishti Rahmatullah Alaih paida huwe.

Hazrat Khwaja Garib Nawaz Radi Allahu Anh ki Dusri Biwi Hazrat Bibi Ismatullah ke Batan Se Bibi Hafiza Jamal paida huwi. Jin ka Nikah Hazrat Khwaja Fakhruddin Gurdezi ke Sahibzaday Hazrat Syed Raziuddin Mawlana Masood se huwa. Aur un ke Batan se ek lautey Sahibzaday Syed Waheeduddin Quddisa Sirruhu paida huwe aur phir Syed Waheeduddin Quddisa Sirruhu se 3 bete paida huwe. Jin ka Naam is tarah hai:

(i) Syed Wajihuddin
(ii) Syed Rafiuddin Behlol
(iii) Syed Ibrahim

WISAAL:

Hazrat Khwaja Fakhruddin Gurdezi Hazrat Khwaja Garib Nawaz se Be-Panah Muhabbat farmate wahi Hazrat Khwaja-e Azam bhi aap ko Be-Panah Aziz rakhte the. Muhabbato ka ye Aalam tha ke kabhi aap ko apni nazron se door na farmaya. balke baad-e wisaal bhi apne Khaas Qubba Mubarak me apne paas rakha.

Hazrat Khwaja Fakhruddin Gurdezi 93 Saal ki Umr Sharif me aap ne 641 Hijri me 26 Rajab-Ul-Murajjab ko Wisaal farmaya aur Mazaar Khwaja-e Azam ke Sirhaney ki Janib, Janib-e Sharq Tosha Khana me hai.

Aap ka Urs Sharif 26 Rajab-Ul-Murajjab ko Badey Tuzk-o Ehtesham ke saath Begumi Dailaan ke saamney Ahaata-e Noor me manaya jaata hai.

error: Content is protected !!
Open chat
Hi, how can I help you?
Hi, how can I help you?