PERSONALITIES

SYED FARIDUL HASAN

WILADAT BA SA'ADAT:

Faridul Mashaikh Hazrat Allama Syed Shah Faridul Hasan Chishti Alayhir Rahma Ki Wiladat-e Ba Sa'adat 28 Zil Hijja 1381 Hijri Mutabiq 1 June 1962 Baroz-e Jumu'ah Mubarak Huwi. Aap Ki Paidaish Aap Ke Dada Jaan Ke Ghar Me Huwi.

SHAJARAH-E NASAB:

Faridul Mashaikh, Pir-e Tariqat Hazrat Mawlana Syed Faridul Hasan ibn-e Hazrat Mawlana Hafiz Syed Hayatul Hasan ibn-e Hazrat Allama Mawlana Khwaja Syed Khairatul Hasan (Zinda Shah Wali) ibn-e Hazrat Khwaja Syed Noor Muhammad ibn-e Hazrat Khwaja Syed Sha'oor Ali ibn-e Hazrat Khwaja Syed Wilayat Ali ibn-e Hazrat Khwaja Syed Sifat Ali ibn-e Hazrat Khwaja Syed Ameer Ali ibn-e Hazrat Khwaja Syed Hasan Ali ibn-e Hazrat Khwaja Syed Muhammad Tahir ibn-e Hazrat Khwaja Syed Badi Uddin Buddha ibn-e Hazrat Khwaja Syed Jalal ibn-e Hazrat Khwaja Syed Wajih Uddin ibn-e Hazrat Khwaja Syed Abdul Qadir ibn-e Hazrat Khwaja Syed Ishaq ibn-e Hazrat Khwaja Syed Yaqoob ibn-e Hazrat Khwaja Syed Idrees ibn-e Hazrat Khwaja Syed Mahboob Ahmad ibn-e Hazrat Khwaja Syed Rafi Uddin Bahlool ibn-e Hazrat Khwaja Syed Waheed Uddin ibn-e Hazrat Khwaja Syed Razi Uddin Urf Mawlana Masood ibn-e Khwaja Syed Fakhr Uddin Gurdezi ibn-e Syed Khwaja ibn-e Syed Ahmad ibn-e Syed Khwaja Sadr Uddin ibn-e Syed Khwaja Shah Nizam Uddin ibn-e Syed Khwaja Abul Qasim ibn-e Syed Khwaja Jamal Uddin ibn-e Syed Imam Musa Kazim ibn-e Syed Imam Jafar Sadiq ibn-e Syed Imam Baqir ibn-e Syed Imam Zainul Abideen ibn-e Syed Imam Hasan ibn-e Hazrat Mawla Ali Karramallahu Wajha-ul Kareem Wa Sayyidah Fatimatuz Zahra binte Huzur Sayyiduna Muhammad Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam Aap Ka Pak Silsila-e Nasab in Waaston Se Nabi-e Akram Sallallahu Alaihi Wa Sallam Tak Ja Pahunchta Hai.

SILSILA-E TARIQAT (IJAZAT-O KHILAFAT):

Hazrat Faridul Mashaikh Alayhir Rahma ko Apne Ajdaad Se Khilafat Hasil thi.

(i) Silsila-e Aaliyah Chishtiya Moiniyah Gurdeziya
(ii) Silsila-e Aaliyah Chistiya Sabriyah Qadeemiyah
(iii) Silsila-e Aaliyah Qadriyah Barkatiyah Razviyah Hashmatiyah
(iv) Silsila-e Aaliyah Chishtiya Barkatiyah Razviyah Hashmatiyah
(v) Silsila-e Aaliyah Qadriyah Muammariyah Razviyah Hashmatiyah
(vi) Silsila-e Aaliyah Chishtiyah Nizamiyah Niyaziyah

KHANDAANI PASMANZAR:

Walid-e Girami: Hazrat Khwaja Mawlana Hafiz Syed Hayatul Hasan Chishti Qaddisallahu Sirruhu (arabic). Aap Zinda Shah Wali Hazrat Allama Khwaja Pir Syed Khairatul Hasan Chishti Qaddisallahu Sirruhu ke Badey Farzand The. Aap Ki Wiladat Ba-Sa'adat 1928 AD Me Huwi. Aap ka Silsila-e Nasab 33 Waaston Se Ahlebait-e Rasool Se Jaa Milta Hai. Aap Najeeb-ut Tarafayn Sadaat Se The. Aap Ki Walida Hazrat Khwaja Syed Husain Bakhsh Alaihi Rahma Ki Sahibzaadi Thi. Jin Ka Silsila-e Nasab Hazrat Khwaja Syed Abdur Rasheed Qaddasallahu Sirrahu Se Jaa Milta Hai aur Unka Hazrat Khwaja Syed Razi Uddin Urf Mawlana Masood ibn-e Hazrat Khwaja Syeduna Fakhruddin Gurdezi Radi Allahu Anhuma Se Jaa Milta Hai.
aap ke walid-e buzurgwaar ne aap ki taleem o tarbiyat farmayi. aap ne darul uloom moiniya usmaniyah se hifz e quran pak kiya aur waqt ke akabir ulama o mashaikh se ikhtesab-e faiz kiya. aap apne waqt ke jayyid aalim-e deen the.
walid-e girami zinda shah wali qaddasallahu sirrahu ke wisal ke baad aap unke janasheen huwe.
aap ki khidmaat ka dayira bahut wasi hai. aap ki khidmaat ka samrah tha ke aap biradari ki aankhon ke taare the. isiliye tamam khanwada-e chisht ne aap ko apna sadar muntaqab kiya. aap ne aastana-e aaliya sandali masjid me 35 saal tak namaz-e tarawih padhayi. aap ne janasheeni ikhtiyar karne ke baad deeni wa dunyawi etebaar se bahut si khidmaat anjaam di. kayi mas'aley aise the jin par kayi saal se ikhtelafat chal rahe the. woh tamam ke tamam aap ne badi husn-o khoobi se door farmaya hai.
jaha bhi musalmano ki deeni wa dunyawi zarurat ko mehsoos kiya. khud aagey badhkar apni jeb-e khaas se aap ne khidmat anjaam di. kayi masajid ka intezam wa inseram khud apne haatho se kiya aur waha par imamo ka taqarrur kiya aur waha ki tameer o taraqqi me kaleedi kirdar ada farmaya. un me

(i) badi atayi masjid
(ii) choti atayi masjid
(iii) masjid deswaliya
(iv) delhi gate ki akbari masjid qabil-e zikr hai.

WISAAL:

17 Jumadiul Awwal 1432 Hijri, 30 March 2013 ko aap ka wisal huwa. aap ko aap ke walid-e girami ke sirhaney rakha gaya. aap ka namaz-e janaza aap ke janasheen hazrat allama mawlana pir syed faridul hasan chishti faridul mashaikh alaihir rahma ne padhaya.

HUZUR GARIB NAWAZ SE NISBAT:

aap ke jadd-e aala, fakhr-e khwaja-e khwajgan hazrat khwaja syedna fakhruddin gurdezi qaddasallahu sirruhu huzur garib nawaz qaddasallahu sirruhu ke pir bhai the aur aap ke khalifa bhi the. aap dono ka silsila-e nasab hazrat syedna imam musa kazim se 6 waaston se ja milta hai.
huzur garib nawaz ki zindagi ka koi bhi pehlu aap saamney rakhe. waha aap ko hazrat khwaja fakhruddin gurdezi quddisa sirruhu ka zikr-e jameel sunehre harfo me milega. unhi ki nasl ko aastana-e aaliya ki masnad nasheeni (gaddi nasheeni) wa kaleed bardaari mili hai.

TALEEM:

Ibtedai taleem aap ne mawlana muhammad kandhari alayhir rahma se hasil ki. unhone aap ki khoob tarbiyat farmayi. aap ne apne dada buzurgwar zinda shah wali hazrat mawlana syed khairat ul hasan chishti qaddasalllahu sirrahu se bhi khoob ikhtesab-e faiz kiya. unhone aap ko deeni wa dunyawi dono taleem ata farmayi. aap ke walid-e girami hazrat mawlana hafiz syed hayatul hasan alayhir rahma ek zi-ilm shakhsiyat the. aap ke walid-e girami ne aap ki taleem o tarbiyat par khoob dhyan diya aur umda tarbiyat farmayi. jis ne aap ki shakhsiyat me chaar chand laga diye. us tarbiyat ka ye asar huwa ke aap ki zaat sutoodah sifaat kundan ban gayi. aap ne "Double M.A (Master of Arts)" ka course jis ko asri taleem bhi kaha jaata hai kiya tha. aap kayi uloom me maharrat rakhte the jaise :

(i) Ilm-e Fiqh
(ii) Usool-e Fiqh
(iii) Hadith
(iv) Tafseer

magar aap ka maidan ilm-e fiqh aur ilm-e jafar tha. aap mareez ko dekh kar jaan jaatey the ke is par shaher hai ya ye jismani marz me mubtela hai. aap ke diye huwe taweez teer ba-hadaf the.

Khususan Aap Ko:

(i) Maktoobat-e Imam Rabbani
(ii) Shaykh Abdul Haq Muhaddis Dehalwi Alaihir Rahma ki Takmeel-Ul-Iman, Jazb-Ul-Quloob aur Marajal Behrain
(iii) Alahazrat Imam Ahmad Raza Khan Fazil-e Barelvi Alaihir Rahma ki Tamheed-e Iman, Eteqad-ul Ahbab, al-Amn Wal Ula aur deegar rasail se qalbi lagav tha.

Aap aksar apni hawalo me Fazil-e Barelvi ke Rasail aur Shaykh-e Muhaqqiq ke kitabo ke hawaley aap ki zuban par rehte the.

(iv) Sa'adi Shiraazi aur Hafiz Khusro, Hadaiq-e Bakhshish, Qabal-e Bakhshish, Gulhay-e Aqidat pasand farmate the aur unke ash'aar aksar aap ko hifz the.

AAP KI TASANEEF KARDA KITABEIN :

(i) Ru'yat-e Hilal Committee Ko Maktoob
(ii) Mash'al-e Raah
(iii) Mawla Ye Qaum Najd Hai, is ko Zawal de
(iv) Khuda jab Deen leta hai, to Aql-e Cheen leta hai
(v) Paigham-e Imam Aali Maqam
(vi) Bargah-e Sultani se Ailaan

USTAD:

Shagird-e Rasheed Hazrat Faridul Mashaikh Hazrat Mawlana Nasiruddin Naqshbandi Kashmiri Wa Hafiz Abdul Gafoor Naqshbandi (Imam o Khateeb Akbari Jama Masjid, Dargah Shareef) farmatey hai

Pir-e Tariqat Syed Faridul Hasan Chishti Alaihir Rahma ki zaat un ausaaf-e hamida ki mukammal aur ba-qaidah mutahammil thi. us ek shakhs ki zaat ne Allah ta'ala ne beshumar khoobiyan salahiyatein qabiliyat aur hunar ikhatte kar diye the.

Syed Faridul Hasan haqiqat me ek anjuman, ek tahreek aur ek hama jahet shakhsiyat ka naam tha. aap ki zaat har lihaaz se hama jihet, hama geer thi.

Hazrat ne jis husn kaar kardagi ka saboot diya aur talaba ke saath jis humdardi aur pyar o muhabbat ka muzahira kiya. uski misaal door door tak nazar nahi aati hai.

aap ke tarbiyat yaafta aaj bhi mulk ke mukhtalif maqamat par deen-e mateen ki be-loss khidmat anjaam de rahe hai.

SHAGIRD:

(1) Mawlana Nasiruddin Naqshbandi Kashmiri (Kashmir)
(2) Hafiz o Qari Abdul Gafoor Naqshbandi (Ajmer ShareeAf, Rajasthan)
(3) Mawlana Gul Muhammad (Barmer, Rajasthan)
(4) Mawlana Fateh Muhammad (Jaisalmer, Rajasthan)
(5) Mawlana Muhammad Hashim (Jaisalmer, Rajasthan)
(6) Mawlana Muhammad Saleem Akram Urf Bachaya Khan (Mutawalli Dargah Hazrat Syed Qasim Shah, Katar, Rajasthan)
(7) Misri Khan (Jaisalmer, Rajasthan)
(8) Ala Bakhsh (Jaisalmer, Rajasthan)
(9)Blessed Khulafa (Accredited Successors)
(10)Janasheen wa Shahzada Hazrat Syed Hammadul Hasan Chishti
(11) Syed Hassanul Hasan Chishti
(12) Shahzad-e Ghous-e Azam Syed Hashir Uddin Qadri Gilani

SHAHZADAY WA SHAHZADI:

(1) Syed Hammadul Hasan Chishti
(2) Syed Hassanul Hasan Chishti
(3) 1 Daughter

KARAMAT:

Wilayat kasb o waheb ke darmiyan ki ek manzil hai. kabhi ye bandey ke kasab se aur kabhi Allah tabakar wa ta'ala ki ata se hasil hoti hai. ashaab-e wilayat ko Allah rabbul izzat ne karamaat ka azeem tohfa ata farmaya hai. taaki woh waqt zarurat logo ki rehbari ka kamil fareeza-e anjaam de sakey. duniya me beshumar afraad mushahida ki manzilon ko aboor karke islam se qareeb hona chahte hai. ashaab-e karamat waqt-e zarurat karamaat ka sahara lekar unko haq o hidayat ki dagar par chalatey hai. Allah rabbul izzat ne hazrat faridul mashaikh ko bhi ye nemat ata farmayi thi.

(i) Hazrat Mawlana Muhammad Kafeel Hasan Noori jo Hazrat Mufti Rajab Ali Noori Alayhir Rahma ke mureed hai. Kehte hai ke mai ek martaba shadeed bimaar ho gaya. kayi jagah doctors ko dikhaya par shifa na huwa. yaha tak ke doctors ne jawab de diya. isi darmiyan faridul mashaikh hazrat allama syed faridul hasan chishti alayhir rahma ka kanpur aana huwa. kafeel sahab ne jab suna ke ajmer-e mualla se koi pir sahab tashreef laye hai. yaas-o na ummidi ke aalam me aap ki khidmat me hazir huwe aur tootey dil se arz ki - "huzur dua farmade, mai sakht beemar hu". hazrat ne unko dekha aur dua farmayi. dua ka asar ye huwa ke unko fauran shifa mil gayi aur aaj bhi alhamdu lillah ba-hayat hai. balke unka kehna hai ke mai fir beemar na huwa. subhan allah. ye hazrat ki dua ka hi asar tha. jaha doctors ne jawab de diya. waha neem murda jism ko aap ki dua se shifa mil gayi.
Subhan Allah

(ii) Kurla, Mumbai ke rehne waley Danish Khan jinhone Hazrat ki khidmat ki aur kaafi arsa khidmat me rahe. kehte hai ke jab hazrat 2016 me Mahim Shareef, Mumbai tashreef le gaye. 4 baje waha pahunchey. Dargah ke ihaatey me haazir huwe. us waqt aurton ki haziri ka waqt tha. mardon ko us waqt haziri ke liye rok diya gaya tha. jis ki wajah se kaseer ta'adad me log jama ho gaye the. hazrat bhi logon ki us bheed me haziri ke liye khadey ho gaye. jab dargah committee ke sadar ki nigah Hazrat par padhi to pareshan ho gaye ke Hazrat Syed Faridul Hasan Chishti bheed me khadey hai. unke liye kuch kiya jaye. Daud kar aaye, Hazrat ki Qadam bosi ki aur arz ki Huzur muaf farmaye ke logon se aap ko yaha rok diya aur fauran Khuddam ko hukm diya Dargah ke Darwazey khol diye jaye. Aap logon ko nahi malum, ye kaun hai? aur inki shakhsiyat kya hai? ye Ajmer-e Mualla se Sarkar Garib Nawaz Radi Allahu Ta'ala Anh ke Shahzadey hai aur arz ki Sarkar aap tashreef laye. magar Hazrat ne ye pasand na farmaya balke kaha apne Sarkaron ki Bargah me line laga kar khadey hone ke kuch aur hi mazey hai. uski baat hi alag hai. ye Allah Azzawajal ka karam hai ke mai Sarkar Makhdoom Ali Mahimi ki Bargah me hazir ho gaya hu. kam az-kam Hazrat ne itna karam kiya ke mujhe apne Dar-e Daulat par khadey hone ka mouqa ata farmaya. ye kehkar aap wahi khadey ho gaye.

5 minute ba-mushkil guzrey honge ke ek buzurg safed jama me malbooz kaaley rang ka shaal odhey huwe nihayat wajiha chehra waley tashreef latey hai aur hazrat ko salam karte hai. Hazrat ne Salam ka jawab diya. phir Hazrat ne unki dast bosi wa Qadam bosi ki. us buzurg ne Hazrat Faridul Mashaikh ko galey se lagaya aur Dargah Makhdoom-e Pak ke ihata me dono hazraat khadey huwe. phir us muqam par tashreef le gaye jaha Khwaja khidr Hazrat Makhdoom Ali Faqih-e Mahimi ko Dars diya karte hai. Aap si kuch Guft-o Shuneed huwi phir woh buzurg ruh post ho gaye.

meri aankhein khayrah reh gayi ke ye kaun buzurg ho saktey hai. mujhe hairat ye huwi ke mere Syed ki dastbosi wa qadam bosi sab karte hai. ab ye kaun buzurg hai jin ki qadam bosi khud hazrat kar rahe hai. maine behad israr kiya to hazrat ne irshad farmaya beta ye ahwal meri zindagi me kisi se kabhi kehna nahi woh buzurg koi aur nahi balke Khwaja Khidr Alaihis Salam the.

TABLEEG-E DEEN:

Ajmer-e Mualla jo hamara ruhani markaz hai yaha ek zamaney se ruhani giza faraham ki jaati rahi hai. wahi makhlooq ki ilmi pyaas bhi bujhai gayi hai. zamaney ke hawadisat ke saath saath aal-e gurdezi ne ilm-o amal ko bhi apna odhna pochna banaya hai. aur ab jab ke ye shama maand padh rahi thi khaanwada-e aal-e gurdez ke kayi shahzaday is ki lau ko tez karne ke liye uth khadey huwe.

aap ki khidmaat ka dayirah bahut waseeh hai. deeni khidmaat ke saath saath aap ne bay'at wa iradat ko bhi khoob farogh bakhsha. is ki wajah ye bhi ke aaj dayabana wahabiya bhi bholi bhaali awam ko bay'at wa iradat ke naam par khoob gumrah kar rahe hai. isi ke pesh-e nazar aap ne bay'at wa iradat ka silsila bhi shuru kiya aur ye silsila khoob daraaz huwa. aap ka ilmi faizan sirf bharat ki hadon tak mehdood na raha, balke aaj aap ke murideen lakho ki ta'adaad me hind wa berun-e hind paye jaate hai. aap agar hindustan ki hadd tak dekhe to delhi, mumbai, bangalore, kolkata, hyderabad, kerala ke azla ke saath saath bareilly, pilibhit, kanpur, kannauj ke alawa gujarat aur deegar subo me aap ke murideen ki ek badi ta'adaad moujood hai. hindustan ke alawa deegar mumalik me bhi aap ke murideen paye jaate hai. jaise madinah munawwarah, pakistan, oman, dubai, abu dhabi, wagaira. ye tamam hazraat sirf mureed hi nahi balke kamil taur par maslak-e ahlesunnat wa jamat par qayim-o dayim hai. aur hazrat khwaja garib nawaz radi allahu anh ki sachchi janasheeni ka haq ada farmaya. ye aap ki sadaqat wa haq wirasat baazi ka hi faiz tha ke aap ke dast-e mubarak par bahut se gair muslimon ne kalma-e tawheed ka iqrar kar ke halqa-e bagush hona pasand farmaya. ye hazrat ki muqnatesi shakhsiyat ka hi asar tha ke jawan se mila hamesha ke liye un ka ho gaya.

WISAAL:

27 Shaban-ul muazzam mutabiq 21 April 2020 baroz mangal subah fajr ke baad taqreeban 8:30 AM - 8:55 AM ke aas paas khanqah-e aaliya me aap ke badey sahibzaday syed hammadul hasan ke haath par wisal huwa.

Aap ki Namaz-e Janaza aap ke Janasheen Wa Shahzad-e Akbar Syed Hammadul Hasan Chishti ne padhai.

error: Content is protected !!
Open chat
Hi, how can I help you?
Hi, how can I help you?